BC-CoVaC®

Bestaat uit twee onderdelen:

 • Proces Optimalisatie Programma voor professionalsering procesactiviteiten•    Personeel Ontwikkeling Programma voor professionalisering vaardigheden personeel.
 • De programma`s zijn modulair opgezet en kunnen derhalve simultaan, afzonderlijk of in gedeelten worden gevolgd/ ingezet. Door het gebruik/ inzet van BC-CoVaC® kan er mede voor zorgen dat de verliezen in proces alsmede verliezen van talent in de organisatie tot een minimum worden beperkt. Doelstelling is het genereren van WAARDECREATIE.

Bonum Consilium- CoVaC® ( Connects Value Chains)

Proces Ontwikkeling Programma


Het programma heeft de focus op:

 1. Waardecreatie door professionaliseren procesactiviteiten
 2. Business process architecture
 3. Business process cyclus
 4. Doorontwikkeling van morgen: groei en bloei

Het programma heeft als doel:
Ontwikkelen van een uitvoerbaar strategisch plan met een betaalbaar langdurig advies/ ondersteuningstraject.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Externe analyse
 2. Interne analyse
 3. Implementatiefase
 4. Strategische evaluatie
 5. Ontwikkeling BPM besturing- CMM niveau

Personeel Ontwikkeling Programma


Het programma heeft de focus op:

Fase 1. Diagnose
In het eerste gedeelte ligt het accent vooral op een diagnose van het persoonlijk gedrag en het effect ervan op anderen.

Fase 2. Oefenen met efficiëntere gedragsvormen
In deze fase wordt geoefend met efficiëntere gedragsvormen. Men wordt gestimuleerd om de effecten op de anderen na te gaan. Ervaring opdoen met ander gedrag wordt ondersteund met zogenoemde simulatievormen. Tevens wordt aandacht besteed om met behulp van andere technieken een verdere verdieping van de achtergronden van het gedrag, met name van emotionele achtergronden te behalen.

Fase 3. Actieplan
Er wordt afgesloten met het opstellen van een actieplan. (Persoonlijk Ontwikkeling Plan)

Fase 4. Toepassing en terugkoppeling
In het vervolggedeelte vindt rapportage van de toepassingsperiode. Er worden zowel geslaagde-, als nog niet geheel geslaagde veranderingen benoemd. De oefeningen geven een verder ondersteuning voor de periode na het vervolggedeelte, waarin de teamleider bezig zal zijn. Dit wil zeggen: zonder het vooruitzicht van follow-up of coaching gesprekken.

Het programma heeft als doel:
Ontwikkelen van vaardigheden om een uitmuntende medewerker, teamleider/ manager te worden die aansluit bij de wensen/ eisen van de organisatie.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Doelstellingen medewerker
  • GROW model
  • POP formulier
 2. Leidinggeven
 3. (Lean) tools (door ontwikkeling van morgen: groei en bloei)

De organisatie kan middels audits zorgen voor borging.

Kennismaken?

Ben je na het lezen van mijn website benieuwd wat Bonum Consilium voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.