Succes door Supply Chain

Succesvolle bedrijven hebben niet alleen excellente producten en goede marketing maar ook een optimaal ingerichte supply chain.
 
In de huidige wereld waar consumenten vierentwintig uur per dag via verschillende kanalen kunnen bestellen, snelle levering eisen en waar innovatie een randvoorwaarde is geworden, speelt de supply chain een grotere rol dan ooit.

Ik help bedrijven, zowel op strategisch/tactisch, maar ook op operationeel niveau om aan deze eisen te voldoen.

Ter ondersteuning en antwoord te geven op de diverse vraagstukken heb ik BC-CoVaC® (Bonum Consilium – Connects Value Chains) en SudoSI® (Succes door S&OP/ IBP) een toolkit voor optimalisatie/ implementatie S&OP of IBP ontwikkeld.

John Kennedy in de Barometer op RTL Z

Mijn diensten

Interim Management

De invulling van een interim opdracht vereist een structurele aanpak met realistische doelen en termijnen.

Lees verder

Proces optimalisatie

De wereld om ons heen verandert steeds sneller, niet in de laatste plaats door de vergaande digitalisering.

Lees verder

Coaching

Bonum Consilium is er voor iedereen die een coach zoekt en voor zijn organisatie coaching wil inzetten.

Lees verder

Ik heb gewerkt voor:

Koninklijke luchtmacht
Brink en Campman
Zwanenberg
Vivera
Saxion University
ProFish
Nestle
Mazda
THR
Interface
Veco Precision Metal
Danone
TKF
Novo
Alcan
Dunlop Protective footware
Windesheim